Drukuj

Rekolekcje Wielkopostne o małżeństwie

RM OFMCap włącz . Opublikowano w News

W niedzielę 15 marca rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadzi nasz współbrat o. Piotr Zajączkowski, gwardian klasztoru braci kapucynów w Białej Podlaskiej.

Tematem są relacje pomiędzy małżonkami, ich głębsze zrozumienie i... poprawa. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. To On wymyślił cele małżeństwa, to On wymyślił plan a tym planem jest zdanie "dlatego to człowiek opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną/mężem tak ściśle, że będą oboje jednym ciałem". W tej instrukcji są ważne wszystkie trzy elementy: opuszczenie, połączenie i zjednoczenie. I te trzy elementy są jednocześnie tematami poszczególnych dni rekolekcji do środy 18 marca.

O. Piotr jest duszpasterzem małżeństw i rodzin. Prowadzi warsztaty „Kurs na Miłość” dla zakochanych, narzeczonych i małżeństw, organizuje rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych, rekolekcje parafialne o tematyce małżeńskiej i rodzinnej, rekolekcje ze św. o. Pio.

zajrzyj na stronę o. Piotra Zajączkowskiego

W 2010 roku obronił doktorat z teologii pastoralnej w zakresie duszpasterstwa rodzin na KUL-u. Temat pracy doktorskiej: "Postawy wobec prokreacji a więź małżeńska. Studium empiryczne z Duszpasterstwa Rodzin na podstawie badań małżonków w parafii Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie."