Drukuj

Triduum Paschalne w naszym kościele

RM OFMCap włącz . Opublikowano w News

Wielki Czwartek d

Tajemnica Męki i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum Dobrej Nowiny, którą Kościół, głosi światu. W sposób szczególny wyraża się to w liturgii, podczas obchodów tzw. Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowią trzy nierozłączne etapy jednego wydarzenia zbawczego - Paschy Chrystusa. Nie można oddzielić od siebie Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania. Liturgia nigdy nie czci Krzyża nie akcentując równocześnie Zmartwychwstania. Antyfona na wejście z Mszy Wieczerzy Pańskiej głosi: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Wielki Czwartek

Main Menu

♦ Odprawiona była tylko jedna Msza święta o godz. 18.00 zwana Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Ta Msza święta odprawiana jest na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Przewodniczył jej gwardian wspólnoty braci kapucynów o. Henryk Cieniuch.

♦ Adoracja w Ciemnicy trwała do 22.00.

Ciemnica 2015 01

Wielki Piątek

♦ Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy rozpoczęła się o godz. 7.00 wspólną modlitwą Liturgią Godzin - odmówiliśmy Jutrznię i Godzinę Czytań.

♦ w Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu o godz. 17.00 rozpoczęliśmy Liturgię Męki Pańskiej, Adorację Krzyża i Komunię Świętą. Towarzyszyła nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki i śmierci Pana Jezusa. Liturgii przewodniczył o. Ryszard Matyka.

♦ Adoracja przy Bożym Grobie trwała do 23.00.

Main Menu

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do Otchłani. Nadal obowiązywała cisza nad śmiercią Chrystusa.

♦ adoracja przy Grobie Pańskim rozpoczęła się odmówieniem Liturgii Godzin o godz. 7.00 rano.

♦ poświęcenie pokarmów odbywać się będzie co pół godziny - od 8.00 do 17.00.

♦ Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, która ma wspaniałą uroczystą oprawę, rozpoczęliśmy o godz. 20.00. Przewodniczył o. Tomasz Mędrek.

Mszę świętą rezurekcyjną odprawiliśmy w niedzielę o godz. 6.00 rano. Przewodniczył proboszcz parafii o. Henryk Cieniuch.