Drukuj

Zakon Kapucynów

Święty Franciszek z Asyżu w 1209 roku założył Zakon Braci Mniejszych. Regułę zakonu, która do dzisiaj jest normą życia wielu naśladowców Franciszka, zatwierdził papież Honoriusz III bullą "Solet annuere" w 1223 roku. Po śmierci Świętego z Asyżu (1226) jego uczniowie różnie interpretowali ideały Założyciela, co z biegiem czasu, doprowadziło do podziałów.

Zakon kapucynów wyodrębnił się z rodziny franciszkańskiej w 1525 roku w wyniku dążenia do ściślejszego przestrzegania reguły założyciela - św. Franciszka z Asyżu. W Polsce jest od roku 1683, dzięki straniom króla Jana III Sobieskiego.

Reformę zapoczątkował br. Mateusz Serafini z Bascio (1495-1552), który w roku powszechnego jubileuszu 1525, w marcu, pojawił się w Rzymie w habicie ze spiczastym kapturem, bowiem według niego taki ubiór miał nosić Franciszek z Asyżu. Otrzymał od papieża Klemensa VII ustne zatwierdzenie pokutnego trybu życia, oddanego praktykowaniu ubóstwa, głoszeniu pouczeń ewangelicznych i posłudze chorym oraz używania odrębnego ubioru.

Do br. Mateusza przyłączali się inni braci a schronienie znaleźli w księstwie Camerino, gdzie uzyskali poparcie biskupa diecezji i opiekę książęcej rodziny, zwłaszcza Katarzyny Cibo i Wiktorii Colonna. Podczas trwania zarazy na terenie księstwa oddali się oni ofiarnej posłudze chorym, co zjednało im powszechne uznanie ludności, a dzięki poparciu Katarzyny Cibo uzyskali zatwierdzenie wspólnoty przez papieża Klemensa VII, wyrażone najpierw w breve apostolskim "Cum nobis nuper" z 8 III 1526, a potem w bulli "Religionis zelus" z 3 VII 1528, pozwalającej prowadzić życie pokutnicze według Reguły św. Franciszka oraz werbować nowych członków. Nazwano ich kapucynami - taką bowiem pierwotnie popularną nazwę "scappucciati - kapturowi" usankcjonowały dokumenty Stolicy Apostolskiej.

Celem kapucynów jest naśladowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa przez dawanie ewangelicznego świadectwa ubogiego życia w braterskiej wspólnocie, poświęcającej się w sposób szczególny pracy wśród biednych duchowo i materialnie. Obecnie w Polsce - zorganizowani w dwóch prowincjach: krakowskiej i warszawskiej - prowadzą 21 parafii i 8 sanktuariów, wydają m.in. czasopismo naukowe „Studia Laurentiana” i czasopisma duchowo-ascetyczne „Głos Ojca Pio” i "Trzeźwymi Bądźcie". Sprawują opiekę duchową nad Franciszkańskim Zakonem Świeckich i Grupami modlitwy Ojca Pio. W Serpelicach,  Skomielnej Czarnej i Tenczynie kapucyni prowadzą domy rekolekcyjne a w Zakroczymiu Centrum Duchowości Honoratianum krzewiące duchowość franciszkańską i honoracką wśród duchownych i świeckich.

Kapucyni dali światu 11 świętych i 34 błogosławionych.

Do zakonu kapucynów należał bł. Honorat Koźmiński, założyciel ponad 20 nowych zgromadzeń zakonnych w XIX w. oraz  bracia męczennicy II wojny światowej: Fidelis Chojnacki, Symforian Ducki, Anicet Kopliński, Henryk Krzysztofik, Florian Stępniak, a także jeden z największych mistyków chrześcijańskich św. o. Pio z Pietrleciny. Prowadzony jest proces beatyfikacyjny o. Serafina Kaszuby. Kapucynem jest kaznodzieja papieski o. Raniero Cantalamessa.

Na świecie jest ok. 10 tyś. kapucynów, w tym ok. 600 Polaków. Przełożonym generalnym od jesieni 2018 roku jest pochodzący z północnych Włoch o. Roberto Genuin.

Pełna nazwa Zakonu:

Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (OFMCap)  - Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

Main Menu