Drukuj

O 34 Pielgrzymce i galeria zdjęć

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Gorzowa Wlkp. już po raz trzydziesty czwarty. Tematem przewodnim był sakrament Eucharystii a hasłem „Z Maryją na drogach miłosierdzia”. Jak co roku na pielgrzymi szlak wyruszyła również nasza kapucyńska Grupa Brązowa. Hasłem naszej grupy było pytanie Jezusa: „A Ty za kogo Mnie uważasz?”. Przewodniczką na drodze naszego pielgrzymowania była Maryja, która wskazywała nam na swojego Syna - Jezusa Miłosiernego obecnego w szczególny sposób w Eucharystii. Szczególnym momentem doświadczenia miłości Boga była codzienna Eucharystia i wspólna modlitwa. Pięknym wydarzeniem był obrzęd umywania nóg przez Kierownika Pielgrzymki ks. Andrzeja Wręczyckiego przedstawicielom poszczególnych grup pielgrzymkowych. Była to dla nas lekcja pokory, służby i miłości bliźniego.

W trakcie pielgrzymki uczyliśmy się „być dobrym jak chleb” i dzielić się dobrem z innymi. Pomogło uświadomić nam to „nabożeństwo chleba”, podczas którego wspólnie dzieliliśmy się chlebem, symbolem życia i miłości.

W tym roku w naszej Grupie Brązowej pielgrzymowało sto osób: czterdziestu pięciu braci i pięćdziesiąt pięć sióstr. Ostatniego dnia pielgrzymowania dołączyło do nas jeszcze dwadzieścia siedem osób, pielgrzymów duchowych, którzy z różnych powodów nie mogli z nami iść całej trasy. Przewodnikiem grupy był brat Tomasz Mędrek a pomagali mu bracia: Piotr Strełko i Michał Baczkura. Grupa Brązowa to „młoda” grupa, ponieważ przeważająca większość pątników to ludzie młodzi. Pielgrzymi byli z różnych stron Polski: Szczecin, Poznań, Lublin, Gorzów i okolice. Nasza Grupa Brązowa łączyła w sobie osoby z różnych grup parafialnych. Wśród nich byli ministranci, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat i Młodzież z Hufca Niepokalanej.

Pielgrzymka to piękny i trudny czas. Trudny ze względu na wysiłek i warunki pielgrzymowania, zmęczenie i ból. W tym roku do trudów pielgrzymowania w naszej grupie doszły noclegi w namiotach. Piękny ze względu na doświadczenie Boga, wspólnoty braci i sióstr oraz owoce pielgrzymowania. Podsumowaniem pielgrzymowania niech będzie cytat z filmu „Cyrk Motyli”: „Im trudniejsza jest walka, tym większe będzie zwycięstwo”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznej pielgrzymki, zwłaszcza naszym dobroczyńcom. Niech Pan Wam błogosławi.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania w następnej XXXV Pieszej Pielgrzymce z Gorzowa na Jasną Górę w 2017 roku.

Main Menu