Drukuj

Sakrament Małżeństwa

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem". (Mt 19, 5-6)

Narzeczeni zgłaszają sie do kancelarii parafi zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłaszając się na rozmowę przedślubną przynoszą dokumenty:

♦ metryki chrztu (ważna 90 dni przed zawarciem ślubu),
♦ dowody osobiste, - ostatnie świadectwo katechizacji,
♦ świadectwo bierzmowania,
♦ zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
♦ zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Main Menu